ZEKÂ SORULARI

(31-74)

31. Caddede 3 mil/saat hızla yürüyorsunuz. Yanınızda tramvay rayları var. yürüdüğünüz yönde 40 tramvaya ve karşıt yönde giden 60 tramvaya rastlıyorsunuz. Tramvayların ortalama hızı nedir?

32. Kırmızı kraliçe Alice'e şunu sordu: senin Tony diye bir erkek kardeşin var. Tony'in erkek ve kız kardeşlerinin sayısı eşit. Senin ise kız kardeşlerinin iki katı kadar erkek kardeşin var. Kaç kardeşsiniz?

33. Bir ülkede yaşayanların yüzde 70' inde megalomani, yüzde 75' inde megalogastri, yüzde 80' inde megaloçene ve yüzde 85' inde de megaloseksi vardı. Yüzde kaçında bu dört hastalık birden mevcuttur? 

34. Bir bowling turnuvasında yarışmacılar, iki gruba ayrılıyor. Bütün yarışmacılar, kendi grubundaki bütün yarışmacılarla 3'er oyun oynuyor. Toplam 81 oyun oynandığına göre her iki grupta kaçar yarışmacı vardır?

35. Bir kumaşçı elindeki kumaşı yüzde 40 karla satmak istiyor. Fakat kumaş ölçmek için kullandığı, tahtadan metre yanlış kalibre edilmiştir ve kumaşçı yüzde 40 yerine yüzde 39 kar etmiştir. Elindeki tahta ölçü metresinin gerçek uzunluğu nedir?

36. Yedi arkadaşın her birinin cebindeki para diğerlerindekinden farklıydı. Her birinin cebindeki paranın, kendinden daha az parası olanınkine oranı tam bir sayıdır. Arkadaşların toplam parası 2879 liraydı. Her bir arkadaşın parasını hesaplayınız.

37. Elinizde ağırlıkları farklı 5 top var. Bir denge terazisinde sadece topları birbirleriyle kıyaslayarak (yani hiçbir ağırlık kullanmadan) büyükten küçüğe doğru sıralamanız isteniyor. Bu işlemi doğru olarak gerçekleştirmeyi garantilemeniz için en az kaç tartı yapmanız gereklidir?

38. Bir meraklısı 1 metre çapında dev bir plak yaptırdı. Plağın ortasında 10 cm çapında bir delik vardı. Dış kenardan 5 cm içerden müzik başlıyordu. Plağın 1 cm sinde 190 çizgi (yani ortak merkezli 190 daire) bulunduğuna göre plağı baştan sona dinlediğimizde iğne yaklaşık ne kadar yol gider? 

39. Bir suçluya iki kutu ve 10'u siyah, 10'u beyaz olmak üzere 20 top verilir. Kral suçluya şöyle der: "Bu topları kutulara istediğin gibi yerleştirebilirsin, ben daha sonra senin yanına gelip kapakları kapatılmış bu iki kutudan birini seçeceğim. Daha sonra bu seçtiğim kutudan gözlerim kapalı olarak rasgele bir top seçeceğim. Seçtiğim top siyahsa öleceksin, beyazsa yaşayacaksın". Siz olsaydınız yaşama şansınızı mümkün olduğu kadar arttırmak üzere topları kutulara nasıl koyardınız?

40.

6    6    6    6 = 5

6    6    6    6 = 6  

6    6    6    6 = 8  

6    6    6    6 = 24  

6    6    6    6 = 30  

6    6    6    6 = 48  

6    6    6    6 = 66  

6    6    6    6 = 180  

Eşitliğin solundaki 4 adet 6 arasına + , - , x , : koyarak ve gerekirse parantez kullanarak sağındaki sonuçları elde ediniz.

41. BİR, ÜÇ, BEŞ, SEKİZ, ONÜÇ, ?

42. Her 65 dakika 27.3 saniyede bir ne gerçekleşir?

43. YİRMİİKİ, YİRMİYEDİ, OTUZSEKİZ, OTUZDOKUZ, ? 

44. Elinizde 7 ve 11 dakikalık iki tane kum saati var. 15 dakikayı nasıl ölçersiniz?

45. Saat kulesindeki çanların çalışı saat 7'de 7 saniye sürüyor. Saat 11'de ne kadar sürer?

46. 2,4,5,9 litrelik kaplarınız var. Bunlardan 9 litrelik olanı su ile dolu. Bu 9 litrelik suyu en az hamlede 3 litrelik üç parçaya bölün.

47. 11 Eylül 1999 yani 11.9.99 tarihine dikkat edin. 20. yüzyılda bu şekilde yazılınca

gün . ay=yıl eşitliğini veren kaç gün vardı?

48. 10 madeni parayı, 3 bardağa her bardakta tek sayıda para olacak şekilde dağıtabilir misiniz? Bunun kaç çözümü vardır?

49. 100 dolar oluşturamayacak şekilde $1, $2, $5, $10, $20 ve $50'lık banknotlarla sahip olabileceğiniz maksimum para miktarı nedir?

50. Ahmet'in 1000 tane madeni parası ve 10 çantası var. Bu paraları çantalara öyle dağıtmak istiyor ki 1 ile 1000 arasında herhangi bir sayıda madeni parayı herhangi bir zaman sadece birkaç çanta seçerek almak istiyor. Bunu nasıl yapabilir?

51. 74,088 şeffaf plastik küp, boyutları 63x42x28 br. olan bir dikdörtgenler prizması oluşturacak biçimde bir araya getirilmiştir. Bir lazer ışını prizmanın bir köşesinden çaprazdaki karşı köşesinden geçecek şekilde tutulmuştur. Bu lazer ışını kaç küpten geçer? 

52. İki kişi ıssız bir adada korsanların gömdüğü bir defineyi buluyor. Definenin içinde altın, yakut, elmas, inci vb. gibi değişik değerli eşyalar var. Defineyi bu iki kişi arasında bölmek için öyle bir kural bulun ki ikisi de bunu en haksever bölme olarak kabul etsin?

53. George bir dükkandan 3 parça eşya aldı. Dükkan sahibinin hesap yaparken sayıları toplayacağı yerde çarptığını gördü.Onu uyardığında adam patavatsızca "Toplamsam da aynı sonuç, yani 5.70 dolar olacaktı" dedi. George'un aldığı eşyaların fiyatları neydi?

54. Masanın üstüne bir 10 milyonluk bir de 1 milyonluk iki banknot koydum ve size şunu önerdim: Eğer doğru bir şey söylersen sana bunlardan birini vereceğim. Eğer yanlış bir şey söylersen hiçbirini vermeyeceğim. 10 milyonluk banknotu almak için ne söylemelisiniz?

55. Gözleriniz bağlanmış, hiçbir şey göremiyorsunuz. Önünüzdeki masada 12 madeni para var. Hangilerinin yazı hangilerinin tura olduğunu değerek anlayamıyorsunuz. Yalnız şunu biliyorsunuz ki bunların yarısı yazı, yarısı da tura durumunda. Paraları eşit sayıda tura içeren iki gruba nasıl ayırırsınız?

56. A,B ve C üç şehir.Bütün ikililer birbirine bir yol ağıyla bağlı. A'dan B'ye (C'den geçenlerden de içinde olmak üzere) 82 farklı şekilde ulaşılabiliyor. B'den C'ye ise (A'dan geçenler de içinde olmak üzere) 62 farklı yol var. A'dan C'ye (B'den geçenler de dahil olmak üzere) en az kaç farklı yolla gidilebilir?

57. 1'de 9'a kadar olan rakamları boşluklara yerleştirerek eşitliği kurun. Bütün rakamlar yalnızca bir kez kullanılacaktır. İşlemler soldan sağa teker teker yapılacak (matematik ilkelerine uyulmayacak).Soldan sağa devam eden her işlemin sonucu bir tam sayı.
__-__/__+__/__+__/__x__-__=72

58. 2000 yılı:
2000=398+399+400+401+402
şeklinde ardışık tamsayıların toplamı şeklinde yazılabilir. 2001 yılı ise:
2001=1000+1001
şeklinde yazılabilir. Yeni binyılda bir yıl hariç 2000'den 2999'a kadar her yıl, ardışık sayıların toplamı şeklinde yazılabilir. Hangi yıl ardışık sayıların toplamı şeklinde yazılamaz?

59. Bu ilişkiyi hangi sayı tamamlar?
Ocak=2 Temmuz=1
Şubat=2 Ağustos=3
Mart=1 Eylül=0
Nisan=1 Ekim=0
Mayıs=1 Kasım=1
Haziran=2 Aralık=?

60. Zengin bir Arap şeyhinin üç oğlu vardır. Öldüğünde, vasiyetinde 17 devesinin üç oğluna şu şekilde paylaştırılmasını istediği ortaya çıkar:
Birinci oğlu,develerin 1\2'sini;
İkinci oğlu,develerin 1\3'ünü;
üçüncü oğlu,develerin 1\9'unu alacaktır.
Üç kardeş bunun nasıl olabileceğini düşünürken, yoldan yaşlı,bilge bir adamın devesiyle geçtiğini görürler. Onu durdurur ve ondan yardım isterler. Bilge adam hiç duraksamadan onlara yardımcı olur ve yoluna devam eder.
Yaşlı adamın onlara nasıl bir çözüm önermiş olabileceğini bulabilir misiniz?

61. 2, 12, 1112, 3112, ?

62. 0, 2, 20, 21, 22, 85, 103, ? 

63. 1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,... şeklinde devam edersek bir milyonuncu terim ne olur? 


64.  Bu dizide takip eden sayıları bulunuz.

2, 6, 5, 4, 6, ?

65. Bir dairenin merkezini bulmak için bir çok metod vardır. Biz size sadece gönye kullanarak merkezi bulup bulamayacağınızı soruyoruz.

66. Bir madeni 100.000 liralığı bir diğeri etrafında hiç kaydırmadan yuvarlayın. Yuvarladığınız para başladığı noktaya döndüğünde kendi etrafında kaç dönüş yapmıştır?

67. Üç arkadaş bir kutudaki top sayısı ile ilgili şu üç tahmini yaparlar: 43, 34, 41. Hepsi de hatalı olan bu tahminlerden birisindeki hata 6 top, diğerinde 3 top, diğerinde ise 1 toptur. Kutuda kaç adet top olduğunu bulunuz.

68. LABİRENT+EKONOMİ=11
BUNALTICI+GÜZELLİK=56
GÜÇLÜ+KABİNE=? 

69. Bir dijital saatte iki ayrı palindromik (tersinden de aynı sayıyı oluşturan) sayı arasındaki en kısa zaman nedir?
Örneğin, 12:21 ile 1:01 arasında 40 dakika var.

70. 0 hariç bütün rakamları birer kere kullanarak 1/2'ye eşit bir ifadeyi söyle yazabiliriz:

6729 / 13458 = 1/2

1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 ve 1/9 için de bu tip ifadeler bulunuz.

71. Elimizde 10 tane kutu var. Her kutuda 10'ar tane para ve her para 10'ar gram, sadece kutuların birindeki paralar hatalı ve buradaki paralar 9'ar gram (9 kutuda 10 ar gramlık paralar 1 kutuda 9 ar gramlık). Elinizde bulunan teraziyi bir kez kullanarak hangi kutunun hatalı olduğunu bulunuz. (kutunun içini açabilirsiniz)

72. 0'dan 9'a kadar olan bütün rakamları sadece birer kez kullanarak 10 rakamlı bir sayı elde ede-ceksiniz. Ancak;

Bu sayının ilk rakamının oluşturduğu sayı 1'e tam bölünecek,

Bu sayının ilk iki rakamının oluşturduğu sayı 2'e tam bölünecek,

Bu sayının ilk üç rakamının oluşturduğu sayı 3'e tam bölünecek,...

benzer şekilde devam edecek ve bu sayının on rakamının oluşturduğu sayı yani kendisi, 10'a tam bölünecek. Bu koşullara uyan en küçük sayıyı bulunuz.

73. Bir dostu dedektif Kafacan'a 100 kart verdi. 1. kartın üzerinde şöyle yazıyordu: "Bu karttan yalnız biri yalan bir şey yazmaktadır." 2. kartın üzerinde bu 100 karttan yalnız ikisi yalan şey yazmaktadır" okunuyordu. 3. kart üzerinde 100 karttan üçünün, 4. kart üzerinde dördünün yalan şey yazdığı belirtiliyordu. Kısacası her kart kendi sıra numarası kadar kartın yalan yazdığını ifade etmekteydi. Tabii 99. kart "kartların doksandokuzu yalan yazıyor" ve 100. kart "kartların yüzü de yalan yazıyor" demekteydi." Dostu Kafacan'a sordu: "Söyle bakalım Sherlock Holmes, bu kartlardan hangisi doğru yazıyor?. Kafacan hiç düşünmeden cevap verdi. Bir de siz düşünün bakalım.

74. Bir apartmanda Pierre ve Serge adında iki matematikçi oturmaktadır. Bir gün her ikisi merdivenlerden inerken kapıcı kadınla karşılaşırlar.Bu kadın uzun süredir bu "akıllı" aydınlara cevap veremeyecekleri bir soru sormak ateşiyle yanmaktadır, yaklaşır ve Serge'ye bir kağıt uzatarak "İşte arkadaşım Gloria'nın iki kızının yaşları toplamı", Pierre'e bir kağıt uzatarak "İşte arkadaşım Gloria'nın iki kızının yaşlarının çarpımı" der ve sorar:"Bulun bakalım akıllı baylar kızların yaşlarını.". Pierre "Bu çarpım cevap verebilmem için yetersiz" der.Serge de "Bu toplam cevap verebilmeme yetmiyor" diye cevap verir. Kapıcı kadın alayla "Beni hayal kırıklığına uğrattınız" derken Pierre "Şimdi anladım, size bu iki kızın yaşlarını vereceğim" der.
Gloria'nın iki kızının yaşları nedir?

Cevaplar İçin Tıklayınız...

 

Giriş | Hakkımda | İlgi Alanları | Matematik | Fotoğraf Galerisi | Görüşleriniz

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 05/08/02

Desinged by SunShine

Görüş ve istekleriniz için e-mail adresim: zekiakan@yahoo.com