ZEKÂ SORULARI'NIN ÇÖZÜMLERİ

(31-74)

31. Rölatif hızı kullanalım. (x+3) / (x-3) = 60 / 40. Buradan x = 15 mil / saat

32. Dördü erkek ve üçü kız yedi kardeş vardır. Tony'nin üç kız ve üç erkek, Alice'nin dört erkek ve iki kız kardeşi bulunmaktadır.

33. 70+75+80+85 = 310. 310'dan 100'leri atarsak geriye 10 kalır. %10'unda dört hastalık birden vardır.

34. (n,2) olası karşılaşmaların sayısı olmak üzere, oynanan oyun sayısı= 3 x C(n,2). Bu durumda; 3xC(n1,2) + 3xC(n2,2) = 81 Bu eşitliğin tek çözümü; n1=4 , n2=7

35. Kumaşçı kumaşının metresini 1 liradan almış olsun. Ölçü metresinin gerçek uzunluğu L metre ise kumaşçı 1 metre yerine L metre satmış olur. Bu satışın maliyeti L liradır. L metre kumaşı 1,40 liraya satmıştır. Kar oranı (1,4 - L) / L = 39 / 100. Buradan L=1,0071 bulunur. Ölçü metresi binde 7 kadar daha uzun, yani 1 metreden 7 milimetre daha fazladır.

36. Birinci arkadaşın parası a, ikincinin ab, üçüncünün abc..vb olsun. O halde, a + ab + abc + abcd + abcde + abcdef +abcdefg=2879 veya a(1+b+bc+bcd+bcde+bcdef+bcdefg)=2879 olur. 2879 asal sayı olduğuna göre, a=1 olur. Aynı şekilde, b(1+c+cd+cde+cdef+cdefg)=2878 =(2)*1439. 1439'da asal sayı olduğuna göre b=2'dir. Benzer bir biçimde işlemlere devam edildiğinde, c=2, d=2, e=2, f=2 ve g=88 bulunur. Bu durumda, arkadaşların paraları, 1,2,4,8,16,32 ve 2816 liradır .

37. 7 tartı

38.  1 metreden 10 cm çıkartılırsa 90 cm kalır. İğne aslında bir yarıçap kadar yol alır; yani 45-5=40 cm yol gider. (İğnenin daireler çizmeyip kenardan merkeze doğru yürüdüğünü hatırlayınız.)

39. Bir kutuya tek bir beyaz top,kalan bütün toplar (9 beyaz+10 siyah) diğer kutuya konmalıdır.

40. [(6x6) - 6] : 6 = 5

6+[(6 - 6) x 6]=6

6+[(6+6) : 6]=8

[6 - (6-6)] x 6=30

(6x6) - 6 - 6=24

(6x6) + 6 + 6=48

(6+6) x 6 - 6=66

(6x6-6) x 6=180

41. Birinci terim hariç her terim, kendinden önceki terimlerin hepsinde toplam kaç harf olduğunu veriyor. Buna göre cevap: ONYEDİ.

42. Saatin akrep ve yelkovanı üst üste gelir.

43. Dizide, onlar basamağının son harfi ile birler basamağının son harfi aynı olan sayılar, küçükten büyüğe dizilmiştir. Soru işaretinin yerine de "ELLİİKİ" gelmelidir.

44. İkisini de ters çevirip başlatın. 7 dakikalık bittiğinde onu ters çevirin.11 dakikalık bittiğinde 7 dakikalık kum saatinde 4 dakikalık zaman kalmıştır. Onu ters çevirirseniz 4 dakika daha geçer ve 11 + 4 = 15 dakika ölçülmüş olur.

45. 7 çalış süresi içinde 6 aralık vardır. İki çalış arası 7/6 = 1,1666... saniye sürer. 11 çalış ise 10x1,1666... = 11,66666.. saniye sürer.

46. 6 hamlede şu şekilde bölünebilir:

   9 5 4 2
----------
0)9 0 0 0
1)5 0 4 0
2)3 0 4 2
3)3 2 4 0
4)3 5 1 0
5)3 3 1 2
6)3 3 3 0

47. 212 Gün

48. Bunu yapmanın tam 15 farklı yolu vardır. Bunlardan biri şu: Birinci bardağa 7, ikinciye 2, üçüncüye 1 para konulur. Üçüncü bardak, ikincinin içine yerleştirilir.

49. 4x2$, 1x5$, 4x20$, 1x50$

50. Torbalara sırasıyla şu sayıda para koyar: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,489

51. Bu büyük dikdörtgenler prizmasını, 7 küçük ve eşit prizmaya bölebiliriz. Her bir küçük dikdörtgenler prizmasının boyutları 9x6x4 olacaktır.Aşağıdaki diyagramlar, küçük prizmalardan herhangi birinin 4 tabakasını göstermektedir. Işın ilk diyagramdan başlayarak kesildiği yerde bir üst kata çıkmıştır.

Buna göre ışın; ilk katta 4,ikinci katta 3,üçüncü katta 3, dördüncü katta 4 küpten geçmiştir. Toplam 14 küpten geçmiştir. Fakat bu sadece bir tek küçük prizma için geçerlidir. 7 küçük dikdörtgenler prizmamız olduğunu hatırlarsak lazer ışınının 14x7=98 küpten geçtiğini bulmuş oluruz.

52. Kişilerden biri, hazineyi kendi adaletine göre ikiye böler, diğeri de bu iki parçadan birini seçer.

53. Her bir eşyanın fiyatına x,y,z sent diyelim. x>y>z olduğunu kabul edelim. Dolar olarak da fiyatlar, x/100, y/100, z/100 olacak. (x + y + z)/100 = xyz/1000000 = 5.70. Bu bize 2 eşitlik ve 3 bilinmeyen veriyor. z<190 (Toplamdan) olduğuna göre z'yi şimdilik kısaca 100 kabul edelim. xy = 57000
x + y =470
x(470 - x) = 57000
x2 - 470x + 57000 = 0
x = 235 + karekök(55225 - 57000)
. Bu imkansız olduğundan z>100 olmalı. Ayrıca z, 57000000'un bir böleni olmalı.  Olası bölenler; 114, 120, 125, 150, 152, 160. z = 114, 120, 150, 152 olunca x pozitif bir sayı olmuyor. z = 160 olunca z>y oluyor. Bu durumda tek cevap, z=125, x=285 ve y=125, yani; fiyatlar, $2.85, $1.60, ve $1.25.

54. "Bana ya 10 milyonluk banknotu vereceksin ya da hiçbir şey vermeyeceksin."

55. Paraları altılı iki gruba ayırın ve bir gruptaki paraları ters çevirin.

56. x,y ve z'ye sırasıyla A'dan B'ye, B'den C'ye ve C'den A'ya doğrudan giden yol sayıları diyelim. A'dan B'ye direk ya da A-C-B rotasıyla gidilebilir. Bu durumda A'dan B'ye giden toplam yol sayısı: x + yz = 82. Aynı mantıkla B'den C'ye yol sayısı: y + xz = 62. Bu iki eşitliği yeniden düzenlersek y = (62 - 82z)/(1-z2) eşitliğini elde ederiz. y'nin tamsayı olmasını sağlamak için z, 2,3 ya da 11 olmalıdır. z=11 iken y=7, x=5 olur. Bu durumda A'dan C'ye toplam yol sayısı da 46 olur. z'nin diğer değerleri için toplam yol sayısı artıyor.

57. 8 - 2 / 3 + 6 / 4 + 9 / 1 x 7 - 5 = 72

58. 2048 yılı ardışık sayıların toplamı şeklinde yazılamaz. Çünkü 212 sayısına eşittir.

59. Aralık'ın karşısına gelecek sayı 2 olmalı. Çünkü her kelimenin karşısında o kelimede kaç tane kapalı alanı olan harf olduğunu belirten sayı var.

60. Bilge adam, geçici olarak kendi devesini onların develerine katmıştır. Buna göre;Birinci oğul, develerin 1/2'sini yani 9'unu;İkinci oğul, develerin 1/3'ünü yani 6'sını; Üçüncü oğul, develerin 1/9'unu yani 2'sini almıştır. Böylece toplam 17 etmiş ve yaşlı adam devesini alıp yoluna devam etmiştir...

61. İkinci terimden itibaren her terim, kendisinden bir önceki terimde sırasıyla hangi rakamdan kaç tane olduğunu belirtiyor.Buna göre; bir önceki terim 3112 olduğundan, son terim 132112.

62. Dizi, sesli harfleri aynı olan sayıların küçükten büyüğe sıralanmasıyla oluşturulmuş.

63. Bir milyonuncu terim, 1414'ün 1009. tekrarıdır.Yani 1414.


64. Dizideki sayılar, "Bu dizide takip eden sayıyı bulunuz" cümlesindeki kelimelerin sırasıyla harf sayıları. Cevap ise "bulunuz" kelimesinin harf sayısı olan 7.

65.

Gönyenin dikaçılı köşesini dairenin üzerinde bir yere koyunuz.Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan AB çaptır. Aynı şekilde CD doğrusu da çaptır. Dolayısıyla iki doğrunun kesiştikleri nokta merkezdir.

66. Sanılanın aksine iki tur dönmüştür. Dönen para, diğerinin merkezi etrafında 2.2(pi)r=4(pi)r uzunlukta bir yol çizer. Kendi çevresi de 2(pi)r'dir. Bu yolu almak için iki kere dönmelidir.

67. Kutuda 40 adet top vardır.

68. Kelimelerin içinde gizli sayılara dikkat edin.Buna göre cevap, 1003 olmalı.

69. 9:59 ile 10:01 arasında yalnızca 2 dakika fark var.

70. 1/3=5823/17469

1/4=3942/15768

1/5=2697/13485

1/6=2943/17658

1/7=2394/16758

1/8=3187/25496

1/9=6381/57429

 

71. 1.kutudan 1 para, 2. kutudan 2 para, 3. kutudan 3 para, 4. kutudan 4 para, 5. kutudan 5 para, 6. kutudan 6 para, 7. kutudan 7 para, 8. kutudan 8 para, 9. kutudan 9 para, 10. kutudan 10 para koyulur, sonra tartılır. Toplam 55 para normalde hiç 9 gr olmasa idi 550 gr olacaktı. Fakat içinde 9 gr lık olduğundan 55 paranın toplamı 550 gr dan eksik çıkacaktır. Kaç gr eksikse o kutudakiler 9 gr'lıktır. Yani 549 gr ise 1. kutu 9 gr lık tır. 544 gr ise 6. kutu 9 gr'lıktır

72. 3816547290

73. Sanılanın aksine iki tur dönmüştür. Dönen para, diğerinin merkezi etrafında 2.2(pi)r=4(pi)r uzunlukta bir yol çizer. Kendi çevresi de 2(pi)r'dir. Bu yolu almak için iki kere dönmelidir.  

74. Bu konuşmalara göre Pierre'in elindeki kağıtta 4, Serge'nin elindeki kağıtta ise 5 yazmaktadır. Yaşlar ise 1 ve 4'tür

Giriş | Hakkımda | İlgi Alanları | Matematik | Fotoğraf Galerisi | Görüşleriniz

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 30/07/02

Desinged by SunShine

Görüş ve istekleriniz için e-mail adresim: zekiakan@yahoo.com