ZEKÂ SORULARI

1. x2 + y2  mi büyüktür, yoksa 2xy mi?    

2. 4 adet  1 kullanarak en büyük sayıyı elde ediniz. 

3. 24 askeri her biri 5 kişilik 6 sıra halinde nasıl yerleştirirsiniz? 

4. Aynı düzlem üzerinde n paralel çizgi m paralel çizgiyi kesiyor. Toplam kaç paralelkenar oluşur ?

5. Bir sayının başına ve sonuna aynı rakam eklenerek 29 katı elde ediliyor. Bu tanıma uyan en küçük sayı nedir?

6. 30 kişilik bir sınıfta, bir sınavda 1.olan 20, sonuncu olan 7 puan alıyor. Notlar tam sayı olarak veriliyor. En az 3 öğrencinin aynı notu aldığını ispat ediniz.

7. Kendini oluşturan rakamların faktöriyellerinin toplamına eşit olan 4 sayı vardır. Bunlardan 3'ü    1!=1,  2!=2,  145=1! + 4! + 5! dir. Dördüncü sayıyı siz bulun.

8. Manavın iki kefeli bir terazisi var ve 4 adet farklı ağırlığı var. O, bunlarla 1 kilodan 40 kiloya kadar herşeyi tartabiliyor. Manavın elindeki 4 farklı ağırlık nelerdir?

9. 1 , 2 , 4 , 7 , 28 , 33 , ?

Yukarıdaki sayılar belli bir sıraya göre sıralanmaktadırlar. Soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir?

10. Ahmet, yeni bir kol saati aldı ve bir müddet sonra gördü ki saatin akrep ve yelkovan kolları her 65 dakikada bir üst üste geliyor. Bu saat hızlı mı, yavaş mı, normal mı çalışıyor? Eğer bir fark varsa bu, saatte kaç saniye?

11. Aşağıdaki eşitlikte her harf farklı bir rakamı temsil etmektedir ve hiçbir sayı 0 ile başlamamaktadır. Buna göre harflerin hangi  sayılara karşılık geldiğini bulun.

YELLOW + BROWN = PURPLE

12. 1'den 9'a kadar olan rakamları yalnız birer kere kullanarak değerleri eşit iki çarpım yaratmak  mümkündür:  532x14 = 98x76.   Bu çarpımların değerleri ise 7448. Şimdi 0-9 rakamlarını kullanarak en yüksek çarpım değerini verecek bir örnek bulun.

13. (ab + cd)2 = abcd

a , b , c , d farklı rakamlar olmak üzere bu eşitliği doğrulayacak bütün abcd sayılarını bulun. abcd, dört basamaklı ; ab ve cd de iki basamaklı sayıları ifade etmektedirler.

14. Sayısal göstergeli bir saat her biri iki hane olmak üzere ve sırasıyla "saat:dakika:saniye-ay/gün" bilgilerini göstermektedir. Örnek:"23:30:00-04/26"(26 Nisan, saat 23:30:00) 0'dan 9'a kadar bütün rakamların birer kez kullanıldığı tarih bilgilerini dikkate alarak bir yıl içindeki en küçük ve en büyük tarih değerlerini bulunuz. 

15. Murat'in hesap makinesinin kapasitesi 7 hane. 0,1,2,5 ve 8 rakamları hesap makinesinde baş aşağı okunduğunda da aynısını verir. 6 ve 9 rakamları da baş aşağı okunduğunda diğerini verir. Tersten okunduğunda daha büyük bir sayıyı veren (Tam kareleri için de geçerli, yani sayıların ayrı ayrı tam kareleri de okunabilmeli) 0'dan büyük en küçük sayı hangisidir?

16. Aşağıdaki iki sembolün toplamı nedir?

OK + AK = 13                      pi + pr = 8

ŞT + KM = 13                     sı + ci = 8

MT + EM = 13                    ça + ca = 8

NN + pe = ?

17. Burcu, arkadaşı Ahmet'e yeni taşınan 3 komşuyu göstererek, "Üçünün kapı numaralarının toplamı senin kapı numaranın iki katı, çarpımları ise 1260." dedi. Ahmet de "Bu, kapı numaralarını bulmama yetmiyor" diye yanıtladı. Burcu da "Bu doğru, ama benim kapı numaramın onların hepsininkinden büyük olduğunu söylersem işini oldukça kolaylaştırmış olurum" dedi. Bu beş kişinin kapı numaraları ne idi? Not: Kapı numaraları 2'den başlıyor.

18.

1         2        3        4

2         5      10      17

3       10      25      52

4       17      52       ?

Soru işaretinin yerine hangi sayı gelmeli?

19.   Ayşe, yeni bir hesap makinesi aldı. Bu makinenin bir özelliği de istenilen basamak sayısında rasgele sayı üretmesiydi. Ayşe, makinenin 5 basamaklı 10 tane sayı üretmesini sağladı. Sonra fark etti ki girilen bu sayılardan hepsinin Ayşe'nin 5 basamaklı kütüphane kayıt numarasıyla bir basamakları yeri ile beraber aynı idi. Sayılar ise şöyleydi:

14073, 79588, 05892, 84771, 63136 42936, 37145, 50811, 98174, 29402. Ayşe'nin 5 basamaklı kütüphane numarasını bulabilir misiniz?

20. 0'dan 14'e kadar olan sayılar, şu üç gruba ayrılmış:

Grup A: 0, 3, 6, 8 ve 9.

Grup B: 1, 4, 7, 11 ve 14.

Grup C: 2, 5, 10, 12 ve 13.

Buna göre 15, 16 ve 17 hangi gruplara dahil edilmelidir?

21. 7 kere 4 yazarak 100, 16 kere 4 yazarak 1000 elde ediniz. 

22. Çalar saatinizi saat 10'a kurup saat 20'de yatarsanız kaç saat uyumuş olursunuz? 

23. 4 rakamlı öyle bir sayı bulunuz ki 4 ile çarptığınızda sayının tersi elde edilmiş olsun.

24. A ve C farklı iki rakamdır. A x C x AC = CCC çarpma işlemini gerçekleştiren A ve C rakamlarını bulunuz.

25. 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 sayılarını birer kez kullanıp aralarına + işaretleri koyarak  100 sayısını elde edebilir misiniz?

26. Bay X'in çocuklarının yaşları 4'ten büyük 19'tan küçüktür. Çocukların yaşlarının çarpımı 60060 olduğuna göre bay X'in kaç çocuğu olduğunu bulunuz.

27. Elinizde 21 şarap fıçısı: 7'si dolu, 7'si yarı dolu ve 7'si boş. Bunları 3 kişi arasında öyle paylaştırın ki her birine hem 7 fıçı, hem eşit hacimde şarap düşsün.

28. İki arkadaş gece yan yana bisikletle gidiyorlar. Hızları eşit. Birinin bisikleti büyük tekerlekli, diğerinin küçük tekerlekli. Hangisinin farı daha kuvvetli parlar? 

29. Dominoda 28 taş vardır ve taşlar üzerindeki işaretler 0,1,2,3,4,5 ve 6'dır. Eğer taşlar üzerindeki işaretler 0 ile 12 arasında olsaydı kaç taşla oynamak gerekirdi?

30. Bir adam, ömrünün dörtte birini  çocuk olarak, beşte birini genç olarak, üçte birini orta yaşlı ve 13 yılını da aklı başında olmadan geçirdi. Adam kaç yıl yaşamıştır?

Cevaplar İçin Tıklayınız...

Giriş | Hakkımda | İlgi Alanları | Matematik | Fotoğraf Galerisi | Görüşleriniz

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 28/07/02

Desinged by SunShine

Görüş ve istekleriniz için e-mail adresim: zekiakan@yahoo.com